Litauische Rundschau: Organ der Partei der Deutschen Litauens

Tai Lietuvos vokiečių partijos dienraštis, kuris buvo leidžiamas 1920–1921 ir 1924–1929 m. Šį leidinį galime laikyti vieninteliu vokiečių politiniu laikraščiu tarpukario Lietuvoje. Leidinys buvo svarbiausia informavimo priemonė apie vokiečių mažumos partinę veiklą.
1920 m. numeriai nėra didelės apimties, leidinį paprastai sudarė 1–3 puslapiai. Turinys taip pat nebuvo labai įvairus. Padėtis pasikeitė nuo 1921m. dėl didesnio kiekio reklamos skelbimų ir iš jų gaunamų pajamų, pagerėjo laikraščio turinys bei apimtis. Laikraščio leidyba nutraukta 1929m. dėl ekonominių sunkumų šalyje.
Leidinio saugojimo vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (prieinami 1920–1921m. leidiniai)

Litauische Rundschau 1921 m.