Deutsche Nachrichten für Litauen

Lietuvos vokiečių laikraštis, ėjęs 1931–41 02 Kaune vokiečių kalba. Leido Lietuvos vokiečių kultūros sąjunga, remiama Vokietijos vyriausybės. Iš pradžių ėjo vieną, 1940–41– du kartus per savaitę. Redaktoriai: R.Kosmanas, K.Cerpinskis.
Laikraštis „Deutsche Nachrichten für Litauen“ buvo vienas gausiausiai vokiečių skaitomų leidinių. „Vokiečių žinios Lietuvai“ sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo dėl lengvu rašymo stiliumi perteiktų pramoginių, politinių, socialinių ir kultūrinių temų. Leidinio skaitomumą skatino skyrius ,,Bilder der Woche“- gausus nuotraukų iš viso pasaulio įvykių: sporto ir kultūros renginių, tiesa, nuo 1933m. daugiausia spausdinamos nuotraukos iš nacionalistinės Vokietijos gyvenimo. Laikraštis neretai susilaukdavo ir už cenzūrą Lietuvoje atsakingų institucijų dėmesio. Pasitaikydavo atvejų, kai karo komendantas ar apskričių viršininkai laikraščiui skirdavo pinigines baudas už netinkamo turinio, kuris „kelia visuomenės susirūpinimą“, spausdinimą. Dėl naujojo 1935 m. Spaudos įstatymo laikraštis turėjo prisitaikyti prie šių apribojimų: 1) Laikraštį išleisti buvo galima tik po cenzūros institucijų patikrinimo ir jų patvirtinimo 2) Redaktorius turėjo būti ne jaunesnis kaip 24 metų, gyventi Lietuvoje, bei turėti Lietuvos pilietybę ir universitetinį išsilavinimą. 3) Leidėjas taip pat turėjo mokėti gerai lietuvių kalbą raštu ir žodžiu.
Tai vienintelis vokiečių laikraštis Lietuvoje, leistas iki pat pimosios Lietuvos okupacijos.
Leidinio saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas (prieinami tik šie leidinio numeriai: 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939).