Deutsche Genossenchaftsnachrichten

1930 m. birželio – gruodžio mėn. vokiečių bankas Lietuvoje (Die deutsche Genossenschaftsbank) išleido „Deutsche Genossenchaftsnachrichten in Litauen“ (8 numerius). Pirmieji šio leidinio skaitytojai buvo registruoti šio banko klientai. Istorikas Gustavas Wagneris savo knygoje „Die Deutschen in Litauen“ (1959) teigia, kad išleidęs šį leidinį banko direktorius A. R padėjo pamatus nuosekliai vokiečių laikraščių leidybai Lietuvoje. Tuo metu tai buvo vienintelis specialus vokiečių laikraštis, kuris aptarė tik ekonominę situaciją, pinigų rinką, bankų balansą, pelną ir nuostolius. Todėl skaitytojai dažniausiai buvo valstybės tarnautojai.
Leidinio saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas