Deutscher Kalender für Litauen

Tai vienas įdomiausių vokiečių leidinių Lietuvoje. Nors laikraščio pavadinimas sufleruoja, kad pirmiausia leidinys atlieka laiko skaičiavimo ir planavimo funkciją, tačiau surinkti numeriai pasižymi dideliu informacijos kiekiu, leidžiančiu iš arčiau pažvelgti į vokiečių mažumos gyvenimą tarpukario Lietuvoje. Iš viso rasta 10 šio kalendoriaus leidimų (1922, 1924, 1925, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939). Nėra žinoma, kodėl tarp 1925 iki 1932m. šio leidinio numeriai nebuvo publikuoti. Jau minėtus dešimt leidimų galima rasti Vilniaus universiteto ir Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose. „Vokiečių kalendorius Lietuvai “ yra kasmetinis, gana didelės apimties leidinys (100-200psl.)
1922 metų „Deutscher Kalender für Litauen”(178 psl.)
Šiame numeryje galima rasti: metinį ir mėnesinį kalendorių, valstybinių institucijų ir filialų adresus, kambarių nuomos kainas, Steigiamojo Seimo nutarimus. Be šių informacinių straipsnių, daugiausia dėmesio skiriama politinėms, kultūrinėms ir socialinėms temoms: vokiečių partijai bei organizacijoms, mokykloms, evangelikų liuteronų bažnyčiai ir jų renginiams. Taip pat išspausdintas išsamus tarpukario Kauno žemėlapis.
1923 metų kalendoriaus leidyba sustabdyta dėl šalyje vyravusios infliacijos.
1924 metų „Deutscher Kalender für Litauen” (128psl.)
Šių metų leidinio viršelį puošia Kauno vokiečių mokyklos nuotrauka. Numerio leidėjas ir redaktorius: Lietuvos vokiečių partija. Leidinys pateikia šią informaciją: metinį kalendorių, vokiečių partijos ir mokyklų naujienos, vaistinių adresai ir Kauno žemėlapiai, Steigiamojo Seimo atstovų bei Europos kariuomenių sąrašai.
1925 m. Kalendoriaus viršelis pateiktas lietuvių ir vokiečių kalbomis. Leidėjas:
„Druck und Verlag Deutsche Druckerei- Gesselschaft Kowno“. Kiekvieno mėnesio kalendoriaus puslapį puošia iliustracija su E. Goercke, Geothe, Seidel, Bohmer ir kitų vokiečių autorių eilėraščiais.
1932 metų „Deutscher Kalender für Litauen” (102psl.)
Leidinio viršelį puošia maža iliustracija su žodžiais „ Einigheit Machtstark”. Kaip leidėjas nurodytas vokiečių mažumos laikraštis „Deutsche Nachrichten“. Turinio prasme 1932m. leidinys pats įdomiausias, nes pateikiami ne tik informacinio tipo straipsniai apie įstatymus bei jų pakeitimus, o pramoginio ir istorinio pobūdžio straipniai apie vokiečių tautos gyvenimą Lietuvoje, Lietuvos karo didvyrių kapus, pateikiamas ilgas straipsnis apie Vytautą Didijį , jo žygius prieš kryžiuočių ordinus. Numeryje yra ir nuotaikingas anekdotų skyrius.